Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, Ελληνική. Ιερά Σύνοδος