Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Εργαστήριο Γεωγραφικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης