Εταιρία Συμβούλων σε θέματα Αγροδασοπονίας : Μία εναλλακτική επαγγελματική προοπτική των Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ελλάδα - Ισπανία)

Part of : Πρακτικά θέματα διοίκησης και οικονομίας : διεθνές περιοδικό ; Vol.6, No.1, (2013), pages 50-66

Issue:
Pages:
50-66
Parallel Title:
Agroforestry Consulting Company: An alternative professional perspective for students of Agronomy (Greece – Spain), Agroforestry Consulting Company: An alternative professional perspective for students of Agronomy (Greece – Spain), Agroforestry Consulting Company : An alternative professional perspective for students of Agronomy (Greece – Spain)
Author:
Abstract:
Η Αγρογροδασοπονία εμφανίζεται ως μία νέα και πολλά υποσχόμενη εφαρμογή στην αναμόρφωση του αγροτικού χώρου της Ελλάδας ως αναπτυξιακή προοπτική αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Η Αγροδασοπονία αναφέρεται στο συνδυασμό των τριών κύριων χρήσεων γης, δηλαδή της γεωργίας, της δασοπονίας και της κτηνοτροφίας, στην ίδια μονάδα επιφάνειας του εδάφους. Η ΕΕ αναγνωρίζοντας τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειές της προωθεί και ενισχύει οικονομικά την εγκατάσταση Αγροδασικών Συστημάτων μέσω της ΚΑΠ. Δεδομένης της έλλειψης εμπειρίας και γνώσης στην εφαρμογή του νέου θεσμού εκ μέρους των αγροτών, πιστεύεται ότι η δημιουργία Εταιρίας Συμβούλων σε θέματα εφαρμογής της Αγροδασοπονίας είναι απαραίτητη. Η Εταιρία αυτή θα στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό στην αξιοποίηση των τριών χρήσεων γης. Σκοποί της εργασίας ήταν η διερεύνηση της προθυμίας συμμετοχής των μελλοντικών επιστημόνων Τεχνολόγων Γεωπονίας σε μία τέτοια Εταιρεία, και η διερεύνηση του βαθμού διαφοροποίησης μεταξύ των επαγγελματικών ομάδων σε Ελλάδα και Ισπανία. Η έρευνα βασίστηκε σε κοινό ερωτηματολόγιο που διερευνούσε την αντίληψη των φοιτητών σχετικά με τις προοπτικές της γεωργίας στη χώρα τους, το επίπεδο γνώσης της έννοιας της Αγροδασοπονίας, τις προοπτικές επιτυχίας της Εταιρίας και τέλος την αντίληψή τους για τη συμμετοχή τους στην Εταιρία. Συμπληρώθηκαν 255 ερωτηματολόγια (60 στην Ισπανία και 195 στην Ελλάδα) από φοιτητές Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, ενός στην Ισπανία και τριών του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Βρέθηκε ότι οι φοιτητές είναι αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της αγροτικής οικονομίας της χώρας τους, και γνωρίζουν την ύπαρξη των παραδοσιακών Αγροδασικών συστημάτων. Εμφανίζονται αισιόδοξοι για την επιτυχία μιας Εταιρίας Συμβούλων για την Αγροδασοπονία, με τους Ισπανούς να δίνουν έμφαση στην πληροφόρηση των αγροτών σε θέματα κοινοτικών επιδοτήσεων. Επιπλέον πιστεύουν ότι οι αγρότες θα απευθυνθούν στην Εταιρεία για συμβουλές στη διαδικασία εγκατάστασης Αγροδασικών συστημάτων, και έχουν ισχυρή βούληση να συμμετάσχουν στην Εταιρία Συμβούλων καθώς πιστεύουν ότι η Εταιρία συμβάλλει σημαντικά στην προσωπική τους ανάπτυξη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αγροδασοπονία, Εταιρία Συμβούλων Αγροτικών Επιχειρήσεων, Τεχνολόγος Γεωπονίας, Ελλάδα, Ισπανία, Agroforestry, Agronomy Consulting Company, Agronomist, Greece, Spain
References (1):
  1. Bernués, A. Riedel, J.L. Asensio, M.A. Blanco, M. Sanz, A. Revilla, R. and Casasús, I. (2005), “An Integrated Approach to Studying the Role of Grazing Livestock Systems in the Conservation of Rangelands in a Protected Natural Park (Sierra de Guara, Spain), Livestock Production Science, 96, 75–85 Caloghirou, Y. Kastelli, I. & Tsakanikas, A. (2004), “Internal Capabilities and External Knowledge Sources: Complements or Substitutes for Innovative Performance?,” Technovation, 24, 29–39 Cerdá, E. & Martín-Barroso, D. (2013), “Optimal Control for Forest Management and Conservation Analysis in Dehesa Ecosystems”, European Journal of Operational Research, 227(3), 515-526 Cohen, W.M. & Levinthal, D.A. (1990), “Absorptive Capacity A New Perspective on Learning and Innovation”, Administrative Science Quarterly, 35, 128-152 Dupraz, C. (2012), “Agroforestry the European Way State of the Art and Challenges,” in 1st EURAF Conference, 10 October 2012, European Parliament, Brussels (access 24/05/2013) http://www.agroforesterie.fr/actualites/documents/conference-parliament-european-agroforestry-intervention-Mr-Dupraz.pdf Edison, H. bin Ali, N. & Torkar, R. (2013), “Towards Innovation Measurement in the Software Industry”, Journal of Systems and Software, 86(5), 1390-1407 Eichhorn, M.P. Paris, P. Herzog, F. Incoll, L. Liagre, F. Mantzanas, K. Mayus, M. Moreno, G. Papanastasis, V. Pilbeam, D. Pisanelli, A. & Dupraz, C. (2006), “Silvoarable Systems in Europe – Past, Present and Future Prospects”, Agroforestry Systems, 67, 29–50 Franco, J.A. Gaspar P. & Mesias, F.J. (2012), “Economic Analysis of Scenarios for the Sustainability of Extensive Livestock Farming in Spain under the CAP, Ecological Economics, 74, 120-129 Galanopoulos, K. Abas, Z. Laga, V. Hatziminaoglou, I. & Boyazoglu, J. (2011), “The Technical Efficiency of Transhumance Sheep and Goat Farms and the Effect of EU Subsidies: Do Small Farms Benefit More than Large Farms?” Small Ruminant Research, 100, 1-7 García-López, E. (2005), “Efectos del Manejo Sobre la Producción y Regeneración del Arbolado en Dehesas de Encina (Quercus ilex)”, Ph.D. dissertation, University of Salamanca, Salamanca, Spain Giuliani, E. & Bell, M. (2005), “The micro-Determinants of meso-Level Learning and Innovation: Evidence from a Chilean Wine Cluster”, Research Policy, 34(1), 47–68 Caloghirou, Y. Kastelli, I. & Tsakanikas, A. (2004), “Internal Capabilities and External Knowledge Sources: Complements or Substitutes for Innovative Performance?,” Technovation, 24, 29–39 Cerdá, E. & Martín-Barroso, D. (2013), “Optimal Control for Forest Management and Conservation Analysis in Dehesa Ecosystems”, European Journal of Operational Research, 227(3), 515-526 Cohen, W.M. & Levinthal, D.A. (1990), “Absorptive Capacity A New Perspective on Learning and Innovation”, Administrative Science Quarterly, 35, 128-152 Dupraz, C. (2012), “Agroforestry the European Way State of the Art and Challenges,” in 1st EURAF Conference, 10 October 2012, European Parliament, Brussels (access 24/05/2013) http://www.agroforesterie.fr/actualites/documents/conference-parliament-european-agroforestry-intervention-Mr-Dupraz.pdf Edison, H. bin Ali, N. & Torkar, R. (2013), “Towards Innovation Measurement in the Software Industry”, Journal of Systems and Software, 86(5), 1390-1407 Eichhorn, M.P. Paris, P. Herzog, F. Incoll, L. Liagre, F. Mantzanas, K. Mayus, M. Moreno, G. Papanastasis, V. Pilbeam, D. Pisanelli, A. & Dupraz, C. (2006), “Silvoarable Systems in Europe – Past, Present and Future Prospects”, Agroforestry Systems, 67, 29–50 Franco, J.A. Gaspar P. & Mesias, F.J. (2012), “Economic Analysis of Scenarios for the Sustainability of Extensive Livestock Farming in Spain under the CAP, Ecological Economics, 74, 120-129 Galanopoulos, K. Abas, Z. Laga, V. Hatziminaoglou, I. & Boyazoglu, J. (2011), “The Technical Efficiency of Transhumance Sheep and Goat Farms and the Effect of EU Subsidies: Do Small Farms Benefit More than Large Farms?” Small Ruminant Research, 100, 1-7 García-López, E. (2005), “Efectos del Manejo Sobre la Producción y Regeneración del Arbolado en Dehesas de Encina (Quercus ilex)”, Ph.D. dissertation, University of Salamanca, Salamanca, Spain Giuliani, E. & Bell, M. (2005), “The micro-Determinants of meso-Level Learning and Innovation: Evidence from a Chilean Wine Cluster”, Research Policy, 34(1), 47–68 Grove, A.T. & Rackham, O. (2001), “The Nature of Mediterranean Europe: an Ecological History,” Yale University Press, New Haven, CT Guisado-González, M. Guisado-Tato, M. & Sandoval-Pérez, A. (2013), “Determinants of Innovation Performance in Spanish Hospitality Companies: Analysis of the Coexistence of Innovation Strategies,” Service Industries Journal, 33(6), 580-593 Jiménez-Jiménez, J. & Sanz-Valle, R. (2005), “Innovation and Human Resource Management Fit: An Empirical Study, International Journal of Manpower, 26(4), 364-381 McAdam, J.H. Burgess, P.J. Graves, A.R. Rigueiro-Rodríguez, A. & Mosquera-Losada, M.R. (2009), “Classifications and Functions of Agroforestry Systems in Europe”, in A. Rigueiro-Rodríguez, J. McAdam and M.R. Mosquera-Losada (eds.), Agroforestry in Europe. Current Status and Future Prospects, Springer, Dordrecht, The Netherlands Mead, R. & Willey, R.W. (1980), “The Concept of Land Equivalent Ratio and Advantages in Yields for Intercropping”, Experimental Agriculture, 16, 217-228 Molua, E.L., 2005 “The Economics of Tropical Agroforestry Systems: the Case of Agroforestry Farms in Cameroon,” Forest Policy and Economics, 7, 199–211 Montero, G. Martín, D. Cañellas, I. & Campos, P. (2003), “Selvicultura y Producción del Alcornocal,” in F.J. Pulido, P. Campos, and G. Montero (eds), La Gestión Forestal de las Dehesas, Junta de Extremadura, Mérida, Spain Moreira, F. Queiroz, A.I. & Aronson, J. (2006), “Restoration principles applied to cultural landscapes”, Journal for Nature Conservation, 14(3-4), 217-224 Moreno, G. & Pulido, F.J. (2009), “The Functioning, Management and Persistence of Dehesas,” in A. Rigueiro-Rodríguez, J. McAdam and M.R. Mosquera-Losada (eds.), Agroforestry in Europe, Current Status and Future Prospects, Springer, Dordrecht, The Netherlands Mosquera-Losada, M.R. Fernández-Núñez, E. & Rigueiro-Rodríguez, A. (2006), “Pasture, Tree and Soil Evolution in Silvopastoral Systems of Atlantic Europe”, Forest Ecology and Management, 232(1-3), 135-145 Nair, P.K.R. (1993), “An Introduction to Agroforestry,” Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands Olea, L. & San Miguel-Ayanz, A. (2006), “The Spanish Dehesa A Traditional Mediterranean Silvopastoral System Linking Production and Nature Conservation”, in 21st General Meeting of the European Grassland Federation, Badajoz, Spain Olea, L. López-Bellido, R.J. Poblaciones, M.J. (2005), “European Types of Silvopastoralism Systems in the Mediterranean Area: Dehesa”, in M.R. Mosquera-Losada, J. McAdam, and A. Rigueiro-Rodríguez (eds) Silvopastoralism and Sustainable Land Management, CAB International, Wallingford, UK. Paauwe, J. & Boselie, P. (2005), “HRM and Performance: What’s Next?,” Human Resource Management Journal, 15(4), 68-83 Papanastasis, V.P. (2004), “Vegetation Degradation and Land Use Changes in Agrosilvopastoral Systems,” Advances in GeoEcology, 37, 1–12 Papanastasis, V.P. Mantzanas, K. Dini-Papanastasi, O. & Ispikoudis, I. (2009), “Traditional Agroforestry Systems and their Evolution in Greece,” in A. Rigueiro-Rodríguez, J. McAdam and M.R. Mosquera-Losada (eds), Agroforestry in Europe, Current Status and Future Prospects, Springer, Dordrecht, The Netherlands Pereira, H.M. Domingos, Τ. & Vicente, L. (eds), (2004), “Portugal Millennium Ecosystem Assessment: State of the Assessment Report,” Centro de Biologia Ambiental de la Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal Pospelova, T. (2012), “Outlook for the Interaction of Science, Business and State in Building Innovative Economy in Russia,” Procedia-Social and Behavioral Sciences, 52, 168-178 Puerto, A. (1992), “Síntesis Ecológica de los Productores Primarios,” in J.M. Gómez-Gutiérrez (ed.), El Libro de las Dehesas Salmantinas, Junta de Castilla-León, Salamanca, Spain Reyna-Domenech, S. & García-Barreda, S. (2009), “European Black Truffle: Its Potential Role in Agroforestry Development in the Marginal Lands of Mediterranean Calcareous Mountains”, in A. Rigueiro-Rodríguez, J. McAdam and M.R. Mosquera-Losada (eds.), Agroforestry in Europe, Current Status and Future Prospects, Springer, Dordrecht, The Netherlands Roshetko, J.M. Nugraha, E. Tukan, J.C.M. Manurung, G. Fay C. and van Noordwijk, M. (2006), “Agroforestry for Livelihood Enhancement and Enterprise Development”, in International Workshop of Integrated Rural Development in East Nusa Tenggara, Indonesia, Kupang, Indonesia Rutherford, M.W. & Holt, D.T. (2007), “Corporate Entrepreneurship: an Empirical Look at the Innovativeness Dimension and its Antecedents,” Journal of Organizational Change Management, 20(3), 429-446 San Miguel, A. (1994), “La Dehesa Española Origen, Tipología, Características y Gestión”, Fundación Conde del Valle de Salazar, Madrid Schuler, R.S. & Jackson, S.E. (1987), “Linking Competitive Strategies with Human Resource Management Practices,” Academy of Management Executive, 1(3), 207-219 Sommariba, E. (1992), “Revisiting the Past: an Essay on Agroforestry Definition,” Agroforestry Systems, 19, 233–240 Streed, E. (1999), “Identifying Benefits in Agroforestry Extension,” The Agroforestry Advantage, 2(2) (access 12/01/2013) http://www.cinram.umn.edu/newsletter/vol2;no2.PDF Strijker, D. (2005), “Marginal Lands in Europe — Causes of Decline,” Basic and Applied Ecology, 6, 99-106 Tan, C.L. & Nasurdin, A.M. (2011), “Human Resource Management Practices and Organizational Innovation: Assessing the Mediating Role of Knowledge Management Effectiveness,” The Electronic Journal of Knowledge Management, 9(2), 155-167, available online at www.ejkm.com Tárrega, R. Calvo, Λ. Taboada, Α. García-Tejero, S. & Marcos, E. (2009), “Abandonment and Management in Spanish Dehesa Systems: Effects on Soil Features and Plant Species Richness and Composition,” Forest Ecology and Management, 257(2), 731-738 Zomer, R.J. Trabucco, A. Coe, R. & Place, F. (2009), “Trees on Farm: Analysis of Global Extent and Geographical Patterns of Agroforestry”, ICRAF Working Paper no. 89, World Agroforestry Centre, Nairobi, Kenya Παπαναστάσης, Β.Π. (2013), “Αγροδασικά Συστήματα στα Πλαίσια της ΚΑΠ και Προοπτικές Εφαρμογής τους στην Ελλάδα,” Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο, 5 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη Σιδηροπούλου, Α. (2011), “Ανάλυση και Αξιολόγηση Αγροδασικών Συστημάτων με τη Χρήση Δεικτών Τοπίου,” Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης