Χώρος, τόπος, τοπία : Οι πολλαπλές διαστάσεις των τοπικών κοινοτήτων και η σύγχρονη ερευνητική τους προσέγγιση. Το Περιβόλι Γρεβενών

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΜΒ, 2010, pages 793-817

Issue:
Pages:
793-817
Parallel Title:
Space, place and landscapes : Multiple dimensions of local communities and contemporary research approaches:Perivoli, in the district of Grevena
Section Title:
Ανακοινώσεις
Author:
Abstract:
Drawing on a study of a mountain community in the Pindus Mountains, the article deals with concepts o f space, place and landscape. It also deals with other concepts that go beyond one-dimensional approaches and lead to a broader understanding of space and place. This fact justifies the investigationof such concepts as part of a wider, interdisciplinary dialogue, which also contributes to “a broadening of the theoretical and methodological perspective employed by folklore".
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Έρευνα στο Περιβόλι Γρεβενών