Ποτηρόπουλος, Παρασκευάς

  • Ποτηρόπουλος, Παρασκευάς (gre)
  • Potiropoulos, Paraskevas (eng)