[Βιβλιοκριτική] Georgios A. Poules, Η άσκηση βίας στην άμυνα και στον πόλεμο κατά το Εκκλησιαστικό Δίκαιο, (Acts of violence in defence and War according to the Ecclesiastical Law)

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.33, No.1, 1992, pages 183-185

Issue:
Pages:
183-185
Section Title:
Book reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Η βία κατά το Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Notes:
Georgios A. Poules, Η άσκηση βίας στην άμυνα και στον πόλεμο κατά τοΕκκλησιαστικό Δίκαιο, (Acts of Violence in Defence and War accordingto the Ecclesiastical Law), 2nd Edition, Thessaloniki 1990, SakkoulaPublishers, p. 215.