Καρπόζηλος, Απόστολος

  • Καρπόζηλος, Απόστολος (gre)
  • Karpozilos, Apostolos (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Karpozēlos, Apostolos