[Βιβλιοκριτική] Παν. K. Χρήστου, Το Άγιον Όρος - ’Αθωνική Πολιτεία - Ιστορία, Τέχνη, Ζωή (Le Mont Athos; La cité athonite, Histoire, Art, Vie)

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.30, No.1, 1989, pages 153-160

Issue:
Pages:
153-160
Section Title:
Review essays
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ζωή και τέχνη στο Άγιο Όρος
Notes:
Παν. K. Χρήστου, ΤΟ "Αγιον "Ορος - ’Αθωνική Πολιτεία - 'Ιστορία, Τέχνη,Ζωή (Le Mont Athos; La cité athonite, Histoire, Art, Vie), Institutd’Etudes Patristiques de Thessalonique—Éditions Epopteia, Athènes,1987, pp. 490+167 illustrations.