[Βιβλιοκριτική] K. Βιθυνού-Μάνου, Γεώργιος Δροσίνης - ο ποιητής καί ή μνήμη

Part of : Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies ; Vol.30, No.1, 1989, pages 169

Issue:
Pages:
169
Section Title:
Book reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελληνική ποίηση, Γιώργος Δροσίνης
Notes:
K. Βιθυνού-Μάνου, Γεώργιος Δροσίνης - ο ποιητής καί ή μνήμη, σελ. 297, ΣύλλογοςΔιαδόσεως Ωφελίμων Βιβλίων, Άθήναι 1989 [K. Vithynos-Manos, George Drosinis—unpublished manuscripts, poetry and letters, pp. 297, Athens 1989].