Προμαχών-Topolnica 1997 : ανασκαφή ενός προϊστορικού οικισμού στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.11, No.1, 1997, pages 549-555

Issue:
Pages:
549-555
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
προϊστορία, Καβάλα, συνέδρια