Βάλλα, Μαγδαληνή

  • Βάλλα, Μαγδαληνή (gre)
  • Valla, M. (eng)