Επιτύμβιες στήλες της Αιάνης Κοζάνης

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.1, No.1, 1987, pages 37-50

Issue:
Pages:
37-50
Parallel Title:
Funerary stelae from Aiane of Kozane
Author:
Abstract:
They come from the village of Aiane in the Kozane province. Most of them were reused; Megale Rache, where the Classical and Hellenistic settlements were excavated, and «Rache Tseika» where the Roman settlement is found must be the areas of provenance. One stele of the 4th century B.C. in the Louvre bears the representation of a family scene; the rest belong to the local Archaeological Collection. These are just parts of stelae or fragments; six of them preserve their inscriptions dated to the Hellenistic and Roman period. Their subjects vary: a) a seated woman on the left faces a standing child holding a pyxis, b) heroized dead, c) incised floral and painted decoration—ribbon with a bow-tie, d) standing male and female figures, philosophers and Herakleiotissai. The stelae are crowned with pediments. They represent a serious sculptural production of the late Hellenistic and the Roman periods. They were made in local workshops influenced by the artistic centres of Attica and Ionia. This is certified by a) raw material, and b) epigraphic evidence concerning artisans.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
επιτύμβια μνημεία, Κοζάνη , συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες