Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη

Vol.1, No.1, 1987