Ανασκαφές στη βυζαντινή Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Σέρβια και Μογλενά

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.1, No.1, 1987, pages 63-69

Issue:
Pages:
63-69
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
βυζαντινές αρχαιότητες , Βυζάντιο , Σέρβια, Μογλενά , αρχαιολογικός χώρος, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες