Αρχαιολογικά ευρήματα στον Κόσσυνθο της Ξάνθης

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.12, No.1, 1998, pages 1-18

Issue:
Pages:
1-18
Parallel Title:
Archaelogical finds from Kossinthos of Xanthi
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ξάνθη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες, Περιέχει παράρτημα στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Ανθρωπολογικές πληροφορίες" υπό τον Anagnostis P. Agelarakis.