Τριαντάφυλλος, Διαμαντής

  • Τριαντάφυλλος, Διαμαντής (gre)
  • Triandaphyllos, D. (eng)