Μεθοδολογία αποκατάστασης των ανακτόρων Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.12, No.1, 1998, pages 127-140

Issue:
Pages:
127-140
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
συντήρηση και αποκατάσταση , Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες.