Μάλαμα, Βενετία

  • Μάλαμα, Βενετία (gre)
  • Malama, Venetia (eng)