Το συγκρότημα των Βόρειων προσκτισμάτων στη βασιλική του μουσείου Φιλίππων

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.10, No.Β, 1996, pages 735-744

Issue:
Pages:
735-744
Parallel Title:
The north group of buildings attached to the basilica at Philippi museum
Author:
Abstract:
During the last decade, excavations in the group of Early Christian buildings next to Philippi Museum have revealed all the buildings to the north of the church and the atrium.These buildings were laid out on different levels on two platforms hewn out of the rock of the hillside, and consisted of a tower-shaped spiral staircase for access to the upper areas, a diakonikon and a Baptistery (platform A), a small atrium with arcades and a large storeroom (platform B), and at least one two-storey building standing on a third level which has now disappeared. Entrance to the buildings on platforms A and B was via a monumental stair­ case on the north wall of the narthex, while another monumental entry, through the north arcade of the atrium, was intended primarily to serve the two-storey building on the third platform. The north group of buildings has been identified as the headquarters of the episcopal see of Philippi in the second half of the sixth century.Among the interesting facts to have emerged from the excavation of the north buildings is that after the basilica was flattened by an earthquake in the seventh century and could not be reconstructed, worship was confined to these north buildings, which the Christian inhabitants of the town continued to use until the twelfth century.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Φίλιπποι, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες