Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Ευτυχία

  • Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Ευτυχία (gre)
  • Kourkoutidou-Nikolaidou, Eutychia (eng)