Ανασκαφή στο ανάκτορο της Πέλλας : τομέας υπόστυλου δωματίου

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.2, No.1, 1988, pages 101-112

Issue:
Pages:
101-112
Parallel Title:
The palace of Pella : room with the columns
Author:
Abstract:
A row of rooms occupying the western and southern sides of an open courtyard were discovered in this section of the palace. The northern room, east from the swimming pool is the most important: the rock was cut 0.50-1.28 m. deep for the space of the room (9.50x13 m.).This rooms is equipped with columns in the interior. Five pillars organized in two rows were found in situ; they date to the original phase of the building about the end of the 4th century B.C. Repairs were carried out afterwards and walls divided the space of the room. The room was probably the basement of a room whose floor was supported by the pillars. Its latest use dates probably to the late 3rd century B.C.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Πέλλα, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες