Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη

Vol.2, No.1, 1988