Τα πηγάδια του αρχαίου Δίου

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.2, No.1, 1988, pages 161-171

Issue:
Pages:
161-171
Parallel Title:
The wells of ancient Dion
Author:
Abstract:
The excavational data indicate that water was significant in ancient Dion; it was used in everyday life and it was also needed for the health of the body, for medicine, decoration of buildings and gardens, and religion. Apart from the organized water-supply of the city, wells, located even in houses with water distribution, were also used for the needs of Dion. Seven wells have been discovered divided into three groups based on their building material:a) Wells whose shaft is coated with rough stones connected with lime plaster.b) Wells whose shaft is coated with wedge-shaped bricks, either organized in successive rings, or in a continuous spiral which forms the cylindrical well. The well by the theater belongs to this type. Tiles, a marble column, capitals and a base, allbelonging to the roof of the well were found in the interior.c) Wells whose shaft is coated with pithoi without bases. A well of this type was discovered in impluvium I of the building of the eastern sector. It served as drainage for the impluvium and controlled the water in cases of overflow. Pottery, fragments of glass wares, pips of seeds and lathe cut wooden objects were found inside this well
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Δίον, Πιερία, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες