Αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα από τον οικισμό του Αρχοντικού : ανασκαφική περίοδος Σεπτεμβρίου 1993

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.7, No.1, 1993, pages 155-158

Issue:
Pages:
155-158
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αρχαιοβοτανική, Γιαννιτσά, συνέδρια