Βαλαμώτη, Σουλτάνα Μαρία

  • Βαλαμώτη, Σουλτάνα Μαρία (gre)
  • Valamoti, Soultana-Maria (eng)