Πρόγραμμα αρχαίας αγοράς Θεσσαλονίκης

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.5, No.1, 1991, pages 247-256

Issue:
Pages:
247-256
Parallel Title:
Research project at ancient agora of Thessaloniki
Author:
Abstract:
The preliminary results of the research project at the Ancient Agora of Thessaloniki are presented in this paper; the project is carried out by the 16th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities and the Aristotle University of Thessaloniki. The results of the excavation of 1991 at the two ends of the eastern side, and at the southern, the western part of the cryptoporticus, are presented. The main building activitiesin the complex are examined and divided in the following four main Roman periods: a. Early Roman phase with traditional Hellenistic techniques. Small parts of building remains of this phase have been excavated. b. Second Roman phase dated to the end of the Antonini period. The complex ofthe Agora was organized at that time, although the southern part had not been completed. c. The project was completed in the first half of the 3rd century AD. The building project underwent alterations, while a small Odeion for approximately 400 people was annexed. The metric system at the southern part of the cryptoporticus also changed. d. Extension of the Odeion; it was turned into an open building for spectacles which could accomodate 3000 people. There is strong evidence that this building was not completed. The area of the Ancient Agora underwent debasement in the Early Christian Period, since practical functions (cisterns, workshops) were concentrated there; this is also discussed here
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αγορά, Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες, Ο Δημήτρης Κυριάκου είναι αρχαιολόγος και ο Ζάχι Αλ Σααγιάχ είναι αρχιτέκτονας.