Βελένης, Γεώργιος Μ.

  • Βελένης, Γεώργιος Μ. (gre)
  • Velenis, Georgios M. (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Velenēs, Giorgos
  • Velenēs, G.
  • Velenēs, Geōrgios