Σωστική ανασκαφή στο χώρο της πλατείας Κυπρίων αγωνιστών (Διοικητηρίου)

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.4, No.1, 1990, pages 259-267

Issue:
Pages:
259-267
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες