Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη

Vol.4, No.1, 1990