Ανασκαφή Τούμπας 1990 : οι εργασίες στην κορυφή της Τούμπας

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.4, No.1, 1990, pages 289-297

Issue:
Pages:
289-297
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Η ανασκαφή διευθύνεται από τον καθηγητή Γ. Χουρμουζιάδη με τη συμμετοχή των επίκουρων καθηγητών Σ. Ανδρέου και Κ. Κωτσάκη, Περιέχει σχέδια και εικόνες