Ανασκαφική έρευνα στη Μάκρη Έβρου κατά το 1990

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.4, No.1, 1990, pages 613-625

Issue:
Pages:
613-625
Parallel Title:
Excavation at Makre in the district of Hevros river in 1990
Author:
Abstract:
The excavation at Makre started in 1988, and was carried out mainly at the top of the mound. The remains of a Neolithic settlement, parts of houses, a pit of the Classical period and a wall of uncertain dating have been the main finds of the excavation since then. The investigation of 1990 had the following results: I. The location of the wall-line. The fortification wall is straight, running from southeast to northwest and 34 m. of it are distinguished on the surface of the ground. Its foundation was accommodated into a shaft, dug into the soil with Neolithic layers; thus, earlier constructions were destroyed and among them the most important, aperibolos made of stones (probably Neolithic). Two parts are distinguished along the length of the wall which survived: the lower part made of small stones and the upperpart made of big rectangular stones in second use. The construction and the pottery found in the foundation date it to the Roman period. Its use though is not clear yet. II. The trial trenches carried out at the archaeological site yielded evidence about the location of the Classical city. The effort started last year, but it was restricted in the area of the mound. The western and northwestern parts of the site were investigated this year; however, the results were negative. Thus, it seems that only a restricted trade station was located in this area and not an important city of the Samothracian Peraia. This hypothesis will be further investigated with future excavations.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Έβρος , συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες