Σύνοψις πεπραγμένων της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.3, No.1, 1989, pages 135-140

Issue:
Pages:
135-140
Parallel Title:
Survey of the facta of the 11th Ephorate of Byzantine Antiquities in 1989
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
βυζαντινές αρχαιότητες, Βέροια, συνέδρια