Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη

Vol.3, No.1, 1989