Δίον : ο τομέας της έπαυλης του Διονύσου το 1989

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.3, No.1, 1989, pages 141-148

Issue:
Pages:
141-148
Parallel Title:
Dion : the sector of the Dionysus villa 1989
Author:
Abstract:
Part of a new atrium, the largest of the entire building complex, was discovered in summer 1989. Next to the excavated southern porticus four more rooms (5x5 m.)were found. The two easternmost were equipped with brick-hearths located at the Centre, the third room contained four storage pots (pithoi), and finally, a mosaic was found in the fourth room; the decoration consists of geometric and guilloche patterns and a Medusa head at the centre. The mosaic was found damaged and many pieces were found on its surface: probably some pieces of it were removed in late antiquity, when it had already been destroyed, in order to be used in the re-building of the collapsed walls. A small headless statue of Hercules with bow, arrow, club and lion skin, and a headless statue of a deer were also found in the same room. However, two years before the discovery of this room, the head of the deer and the hand with the bow, belonging to the statue of Hercules, had been found in the atrium of the banquet-hall. The statue of Hercules originally may have stood in that atrium. This type of statue is well-known from a series of Roman copies, after an original famous early Classical Hercules (the Boston Hercules). The quality of the 2nd century A.D. copy of Dion is superb.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Δίον, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες