Παλαιοχριστιανική αστική οικία στην πάνω πόλη της Θεσσαλονίκης

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.3, No.1, 1989, pages 257-270

Issue:
Pages:
257-270
Parallel Title:
An early Christian private house in the upper city of Thessaloniki
Author:
Abstract:
In 1989 the remains of a private Early Christian house with mosaic floors were discovered in Cheironos street in the upper city (Ano Polis) of Thessaloniki, during arescue excavation. It consists of a central room (triklinon) and three lateral rooms. Justa little evidence concerning its construction was preserved, while the mosaic floors were found in good condition: the decoration is geometric, and the coins discovered below date them to the end of the 4th century A.D.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Παλαιοχριστιανική εποχή, Θεσσαλονίκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες