Οχυρωμένος οικισμός στο Καβαλλάρι

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.3, No.1, 1989, pages 331-338

Issue:
Pages:
331-338
Parallel Title:
A fortified settlement at Kavalari
Author:
Abstract:
A new mound was located in 1988 among the hills to the south of the village of Kavalari, in the basin of Langhada. A rescue excavation was carried out, which yielded a strong peribolos made of stones on the top of the mound. A gate with two building phases was discovered in the northwestern part of the peribolos. The sparse archaeological evidence dates the peribolos to the Early Iron Age, while the deeper archaeological layers are dated to the late Bronze Age. In this early period the naturally fortified site was further supported by a peribolos of stones, still visible in the trench of the earlierexcavation which was carried out by looters and destroyed part of the site.The scattered evidence of the archaeological exploration of Kavalari is supported by the results of the survey carried out in the basin of Langhada, implying that the number of the settlements grew during the late Bronze Age and the Early Iron Age and the habitation was also spread to the hills and the highlands of the area.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
φρούρια, Λαγκαδάς, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες