Ανασκαφές στη Μάκρη Έβρου κατά το 1989

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.3, No.1, 1989, pages 587-593

Issue:
Pages:
587-593
Parallel Title:
The excavation at Makri in the district of Hebros
Author:
Abstract:
The excavation of Makri was continued for a second excavational season; the excavation was directed by the archaeologist D. Kallintzi from the Komotini Museum and was financed by the PIM (Program Integral Mediterranean) of the Hebros district. SECTOR A The main excavational data of this sector are the following: I. Excavation at the top of the mound. 1. Part of a deposit whose contents mainly date to the 5th and 4th centuries B.C. These comprise primarily fragments of amphorae and other vases, and objects, such as lamps, spindles, an epinetron, the head of a female terracotta figurine etc. The finds will be presented when the excavation is completed.2. Two partly excavated and badly preserved private houses, probably dated to the Hellenistic period; they were both equipped with various constructions of different building phases.3. Part of a wall; the sparse excavational evidence could not suggest its function either as a fortification or a retaining one. Furthermore, its disrupted filling did not provide evidence for its dating. The dating of the finds of sector A is difficult, because of the disrupted filling, the subsequent building phases and the absence of coins. The installation at the top of themound is limited but covered a long period of time. II. Trial trenches Trial trenches were carried out in the northern, western and southern parts of the mound in order to locate the bildings of the city; the results were not the desirable. The research is going to be continued.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Έβρος, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες