Από την τοπογραφία και τα νεκροταφεία της Πέλλας

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.6, No.1, 1992, pages 127-136

Issue:
Pages:
127-136
Parallel Title:
Topography and cemeteries of Pella
Author:
Abstract:
Part of the so-called eastern cemetery of Pella was located in 1992, during the widening of the road connecting Thessaloniki to Giannitsa. Forty-seven rock-cut cist-graves, fifteen graves covered with tiles and four rock-cut chamber tombs with a dromos, an oblong chamber and a slightly vaulted roof were found. They date from the mid-4th to the end of the 2nd century B.C. The unlooted grave of a young girl yielded a small gold leaf inscribed with the name of the deceased, ΗΓΗΣΙΣΚΑ; this is a common burial custom of the second half of the 4th century B.C. The recent excavational data suggest the following, concerning the topographical evolution of Pella: The centre of the early 4th century city is located south from the road connecting Giannitsa to Thessaloniki (the canal area).The graves of the eastern and the southern part of the Agora define her eastern and northern boundaries. The city was extended to the east in the third quarter of the 4th century B.C., while the large buildings with the mosaic floors of her central sector were built in the last quarter of the 4th century B.C.A cross-wall was built in the same period for fortification reasons; this was probably destroyed after the Roman conquest in 168 B.C., when the central was united with the southern part of the city
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
τοπογραφία, νεκροταφεία, Πέλλα, συνέδρια
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες