Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη

Vol.6, No.1, 1992