Αρχαίο φρούριο στα Βράσνα

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.6, No.1, 1992, pages 415-424

Issue:
Pages:
415-424
Parallel Title:
Ancient castle at Vrasna
Author:
Abstract:
In 1992 a very significant Classical inscription was granted to the 16thEphorate of Antiquities; its discovery led to our decision to carry out trial trenches in the area where it was found. The research showed that the inscription was incorporated in the circuit wall which followed the natural periphery of the hill. Furthermore, the excavation yielded a five-sided castle complex, equipped with towers in the northern, northeastern and eastern parts. The revealed perimeter was about 70 m., while the size of the castle is about 4000 sq. m. The building material was mainly a yellowish, grained, local marble, while big pebble rocks were also used. The wall is about 1.80-2.10 m. thick, while its preserved height is about 1 m. The upper part was probably made of mud-bricks, which must have been covered for better protection. The roof consisted of Laconian tiles, stamped with names of policemen. The main entrance was probably located at the western side, while the towers consisted of one room, except for the eastern one, where a second one-way added later with a staircase. An oil press was found in one of the rooms, where a central stone drainage pipe was also located. In peace the castle functioned as a production and trade centre. The two building phases which have been discovered date from the 4th century until 168 B.C., when the castle was destroyed by the Romans
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
φρούρια, Θεσσαλονίκη, συνέδρια , κάστρα
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες