Αρχαιολογικές εργασίες Σαμοθράκης, 1992

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.6, No.1, 1992, pages 677-683

Issue:
Pages:
677-683
Parallel Title:
The archaeological research on Samothrace in 1992
Author:
Abstract:
In summer 1992 a small scale rescue excavation was conducted by the19th Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities in a limited area of the North Nekropolis on the coast to the west of the ancient city of Samothrace. It has yielded thirty-one burials of four types: nineteen tile covered graves, two cist graves, one pit grave, seven burial amphorae, and two stone sarcophagi, dating from the 6th century B.C. to the 1st century A.D.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Σαμοθράκη, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες