[Βιβλιοκριτική] Λαμπριανίδη, Λόη Επενδύοντας στη φυγή. Η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.33, No.113, 2011, pages 97-98

Issue:
Pages:
97-98
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
επιστήμονες, Ελλάδα, μετανάστευση, Παγκοσμιοποίηση
Notes:
Λόη Λαμπριανίδη Επενδύοντας στη φυγή. Η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης, Κριτική, Αθήνα 2010, 416 σ., Ο βιβλιοκριτικός έχει θέσει ως τίτλο της βιβλιοκρισίας των "Η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα".