Αγγελόπουλος, Γεώργιος

  • Αγγελόπουλος, Γεώργιος (gre)
  • Agelopoulos, Georgios (eng)