Αυγή Καστοριάς : στοιχεία της βιογραφίας του νεολιθικού οικισμού

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.22, No.1, 2008, pages 1-10

Issue:
Pages:
1-10
Parallel Title:
Avgi Kastorias : tracing the biography of the neolithic settlement
Author:
Abstract:
This paper discusses aspects of the biography of the Neolithic Settlement of Avgi in Kastoria region, NW Greece. It focuses on a particular area of the site’s built environment (Area 2 in the Western Sector of the on-site excavations), which is characterized by distinct architectural features -mainly buildings- from various occupational phases during the second half of the 6th millennium (AVGI I) and also the 5th millennium (AVGI II). The study of the buildings not only as architectural structures but as material entities with specific biographies could underline their multiple meanings for the neolithic society, as well as their critical role for the formation of identities and the social reproduction. It is suggested that the radical changes documented in the buildings of Area 2 at different habitation phases correspond to broader developments in the social life at Avgi.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Νεολιθική εποχή, Καστοριά, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες και βιβλιογραφία