Στρατούλη, Γεωργία

  • Στρατούλη, Γεωργία (gre)
  • Stratouli, Georgia (eng)