Πρώτη ανασκαφική έρευνα στο Σιδηρόκαστρο στη θέση «Μαύρος Βράχος» κατά το 2005

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.19, No.1, 2005, pages 129-134

Issue:
Pages:
129-134
Parallel Title:
Le sanctuaire de la «Roche Noire» à Sidérokastro dans la région de Serrés, lieu de culte consacré à Apollon, aux nymphes et au dieu pan
Author:
Abstract:
Les fouilles récentes dans le Nord de Serrés ont mis au jour le Sanctuaire rupestre de la «Roche Noire» à Sidérokastro.C’est un lieu unique dans la Grèce du Nord, consacré à Apollon, aux Nymphes et au dieu Pan, d'époque impériale romaine. La région, pittoresque et mystérieuse, ressemble beaucoup à Delphes.L’ancien pèlerin entrait dans une petite gorge, entourée des grandes roches où domine une niche cultuelle creusée dans le rocher. Plus bas ruisselait l’eau des sources qui n’existent plus.Au fond de cette gorge un abri creusé dans le rocher a été habité par les bergers à l’époque byzantine après la grande destruction du sanctuaire, au 4e siècle, par les chrétiens fanatiques, qui luttaient contre le paganisme et les anciens cultes.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Σέρρες
Notes:
Περιέχει εικόνες