Περιστέρη, Κατερίνα

  • Περιστέρη, Κατερίνα (gre)
  • Peristeri, Caterina (eng)