Πρώτα συμπεράσματα της γεωφυσικής διασκόπησης στον νεολιθικό οικισμό της Αυγής Καστοριάς

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.19, No.1, 2005, pages 323-332

Issue:
Pages:
323-332
Parallel Title:
First results of the geophysical research in the neolithic settlement in Avgi of Kastoria
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αρχαιομετρία, Καστοριά, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες, Οι συγγραφείς του άρθρου εργάζονται στο: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ και ΙΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Έδεσσα, Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Ψύχα