Ανασκαφική έρευνα 2003 στον νεολιθικό οικισμό Αρκαδικού Δράμας στα αγροτεμάχια 542, 545 ιδιοκτησίας Φ. Χατζηγιαννίδη

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.18, No.1, 2004, pages 25-32

Issue:
Pages:
25-32
Parallel Title:
L 'habitat néolithique d’Arkadikos en 2003 dans la région de Drama
Author:
Abstract:
La fouille de l’habitat néolithique d’Arkadikos dans la region de Drama en 2003 a mis au jour quatre maisons en abside, de deux pieces, constuites en torchis et poteaux.Plusieurs vases en terre cuite, une vase en pierre, des outils taillés et polis en pierre, des figurines feminines en terre cuite et autres objets ont été trouvés.La fouille a donné des informations très utiles pour la vie quotidienne, l’organisation et l’économie de l’habitat.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Νεολιθική εποχή, Δράμα, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες και κατόψεις