Αρχαιολογικός χώρος Παλατιανού : ο νοτιοανατολικός τομέας

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.18, No.1, 2004, pages 73-84

Issue:
Pages:
73-84
Parallel Title:
Archaeological site of Palatiano : the southeast section
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αρχαιολογικοί χώροι, συντήρηση και αποκατάσταση, Κιλκίς, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες και κάτοψη